Carieră

Carieră

Fondată de Ministerul Industriei Chimice în 1952.

1952

Restructurat în 2003

a

Extins în 2020

q